Uppsamling Ris/Buskar

Publicerat:

Nu finns det uppmärkta platser där Du som medlem kan lägga ris och buskar för gemensam bortforsling i föreningens regi. Utmed Risthackestigen finns två plaster och utmed Pikhackestigen finns det en. Det är uppsatt en stolpe med skylt. Vänligen notera att det inte är tillåtet att lägga löv och kompostavfall. Välkommen att nyttja denna möjlighet till den 18 juni då det sedan forslas bort inför midsommarhelgen/ Hälsar Styrelsen

Niclas