Ny Hjärtstartare

Publicerat:

Nu har vi införskaffat en Hjärtstartare som finns tillgänglig för alla i vårt kära Vånevik. Vår absoluta förhoppning är att den aldrig ska behöva komma till användning, men det känns tryggt för oss alla att vi vid behov har nära tillgång till den. Den återfinns på Ritshackestigen, centralt i området, uppsatt på Kämpes gröna garage där man enkelt kommer åt den både med bil, gång och cykel. Se bilagd bild nedan. Vi vill samtidigt uttrycka stor tacksamhet till familjerna Kämpe för deras välvilja att få nyttja deras fastighet för detta ändamål.//Styrelsen